Dostawa i odbiór produktu

 1. Ceny mebli nie obejmują kosztów przesyłki. Cena transportu jest wyliczana na prośbę Klienta przed złożeniem zamówienia. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Sklepu.
 2. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie w dni robocze (poniedziałek-piątek) między godziną 6:00 a 22:00.
 3. Dostawa odbywa się poprzez transport Sklepu pod wskazany w zamówieniu adres, lub firmą kurierską wówczas meble transportowane są na palecie
 4. Koszt dostawy, towarów objętych kosztami dostawy wymienione w pkt. 1, zależy od miejsca docelowego, wielkości zamówienia etc. Ostateczny koszt dostawy zostanie podany w mailu lub podczas rozmowy telefonicznej potwierdzającej zamówienie.
 5. Dostawca nie jest zobowiązany do wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.
 6. Dostawca nie dostarcza (nie wnosi) towaru do lokalu Klienta. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu. Z tym momentem przechodzi na Kupującego ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do Klienta.
 8. Niepodjęcie przesyłki przez Klienta w terminie wcześniej przez Strony uzgodnionym spowoduje, iż kosztami kolejnej dostawy towaru obciążony będzie Klient.
 9. Wydanie i odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
 10. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient powinien dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt.
 11. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy o tym niezwłoczne poinformować Sklep, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 12. Informacje prawne dotyczące RatPayU